fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nauczyciel nie może sprzeciwić się powrotowi ucznia - wyrok WSA

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Nauczyciel nie ma interesu prawnego w zakwestionowaniu decyzji o skreśleniu z listy uczniów, nawet wówczas, gdy uczeń dopuścił się czynu naruszającego dobra nauczyciela.

Wojciech L. wystąpił do wojewódzkiego sądu administracyjnego ze sprzeciwem na decyzję kuratora oświaty, który uchylił decyzję dyrektora zespołu szkół o skreśleniu Wiktora B. z listy uczniów. Uzasadniając swoją legitymację procesową Wojciech L. podał, że jest nauczycielem – członkiem rady pedagogicznej placówki oświatowej, która podjęła uchwałę o skreśleniu wskazanej osoby z listy uczniów. Jest zatem zainteresowany wykonaniem tej uchwały, zwłaszcza że decyzja kuratora nie podlega kontroli żadnego innego podmiotu, aniżeli skreślony uczeń. Z tej jednak racji, że jest ona dla niego korzystna, z pewnością nie zaskarży jej w dalszym toku postępowania. Stąd też nie istnieje jakikolwiek instrument prawny, umożliwiający skuteczną kontrolę tego rodzaju decyzji kuratora w istotnych dla szkoły sprawach.

Poza tym, uczeń wraz ze swoim kolegą z klasy, wykorzystał w sposób nielegalny fotografię innego ucznia oraz skarżącego nauczyciela, tworząc obra...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA