fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Bez dostępu do drogi publicznej organ nie wyda decyzji o warunkach zabudowy

Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski
Wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy dla terenu, który nie posiada odpowiedniego dostępu do drogi publicznej może skutkować stwierdzeniem jej nieważności.

Jednym z warunków koniecznych do wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy jest dostęp do drogi publicznej z działki, której decyzja dotyczy. Został on określony w art. 61 ust. 1 pkt 2 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej u.p.z.p.) Stosowanie tego na pozór jasnego przepisu w praktyce bywa kłopotliwe, o czym świadczy bogate orzecznictwo sądów administracyjnych.

Teren to nie działka ewidencyjna

Dostęp do drogi publicznej jest niezbędny do prawidłowego korzystania z nieruchomości gruntowej. Biorąc pod uwagę fakt, że przebieg robót budowlanych prowadzony jest przy udziale ciężkiego sprzętu i wiąże się ze znacznymi operacjami logistycznymi ustawodawca uzależnił wydanie „wuzteki" od konieczności zapewnienia przyszłemu placowi budowy nieskrępowanego dostępu do drogi publicznej. Celem takiego rozwiązania jest zabezpieczenie prawidłowego przebiegu realizacji inwestycji budowlanej przy zachowaniu praw osób trzecich.

Czytaj także: Do dz...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA