fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Gospodarka odpadami komunalnymi do poprawki - o obliczaniu poziomów recyklingu w gminie

gospodarka odpadami w gminach
Adobe Stock
Będzie powrót do dotychczas stosowanej metody obliczania poziomów recyklingu, którą to przejściowo dopuszczają przepisy prawa unijnego.

Dotychczasowe zmiany legislacyjne zakładały szybkie wdrożenie nałożonych przepisami wspólnotowymi wymogów w zakresie osiąganych poziomów recyklingu. Niewypełnienie tego obowiązku wiązało się z dotkliwymi sankcjami finansowymi dla budżetów lokalnych z tytułu kar nakładanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Jak podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, szacowana wysokość kar za nieosiągnięcie zakładanych poziomów recyklingu w 2020 r. w skali całego kraju to aż 900 milionów złotych.

Nadchodzą zmiany

Pojawił się projekt z 9 października 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Jak wynika z komunikatów Ministerstwa Klimatu i Środowiska, projektowane zmiany mają na celu wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stabilizacji kosztów gospodarki odpadami, co ma wpłynąć na uspokojenie sytuacji na krajowym rynku odpadów komunalnych. Resort klimatu przewiduje powrót do dotychczas sto...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA