fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Środowisko: prezydenci dużych miast będą musieli sporządzać strategiczne mapy hałasu

AdobeStock
Prezydenci miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, a także zarządzający głównymi drogami, głównymi liniami kolejowymi lub głównymi lotniskami będą mieli obowiązek sporządzać strategiczne mapy hałasu.

Wprowadzone zmiany wynikają z nowelizacji ustawy – Prawo ochrony środowiska, która wchodzi w życie 14 listopada br. Dotyczą one m.in. programów ochrony środowiska przed hałasem oraz strategicznych map hałasu, które zastąpią mapy akustyczne. Obowiązek sporządzania programów ochrony będzie dotyczyć także terenów, na których poziom hałasu nie jest przekroczony i obszarów cichych, a nie tylko (jak dotychczas) terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny.

Strategiczne mapy hałasu będą stanowić podstawowe źródło danych wykorzystywanych m.in. do informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem, tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu trzeba będzie uwzględniać ograniczenia wynikające z tych map.

Obowiązek tworzenia strategicz...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA