fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Zmiany w planie szkolnym, jeśli będą, to tylko kosmetyczne

123RF
Matematyki czy fizyki nadal będzie można uczyć nawet po szóstej lekcji.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedłuża prace nad rozporządzeniem dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole. Pierwotnie zakładano, że wejdzie ono w życie najpóźniej do końca września, bo konsultacje projektu miały trwać do 15 września.

Czytaj także: Nowy rok szkolny 2018/2019 jednak na starych zasadach

„Ze względu na wpłynięcie w ramach uzgodnień i konsultacji znacznej liczby uwag i opinii, w tym także mających podstawowe znaczenie dla zakresu i treści regulacji zawartych w projekcie, zdecydowano o kontynuowaniu prac nad projektem, w tym o ponownym poddaniu projektowanych przepisów analizom specjalistów i ekspertów" – napisano w zamieszczonym właśnie na stronie Rządowego Centrum Legislacji raporcie z przeprowadzonych konsultacji i opiniowania.

Wstępnie projekt miał zapewnić lepszy układ zajęć i większe bezpieczeństwo uczniom. Zajęcia w szkołach miały być zróżnicowane i równomiernie rozłożone w ciągu dnia. Przedmioty wymagające wysiłku intelektualnego miały odbywać się do szóstej godziny lekcyjnej.

W przepisach założono także, że gorące posiłki uczniowie zjedzą tylko w oddzielnych pomieszczeniach specjalnie do tego przeznaczonych. Przerwa miała trwać minimum 10 minut. W szkołach miały być też szafki dla wszystkich uczniów, a wszystkie wyjścia uczniów powinny być rejestrowane.

Okazuje się jednak, że w toku prac pod wpływem nacisków ze strony samorządów oraz nauczycielskich związków zawodowych zdecydowano się wycofać z określenia minimalnego czasu trwania przerwy międzylekcyjnej. Teraz czas jej trwania określi dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną oraz radą rodziców. Zrezygnowano także z tego, by przedmioty wymagające wysiłku intelektualnego odbywały się nie później niż na szóstej godzinie lekcyjnej. W zamian znalazł się zapis, by lekcje były rozłożone równomiernie z uwzględnieniem obciążeń intelektualnych i fizycznych ucznia oraz prawa do odpoczynku.

Pozostał natomiast przepis o prowadzeniu rejestru wyjść innych niż wycieczki szkolne (te rejestrowane są na podstawie innych przepisów). Nie uwzględniono także propozycji, by zajęcia z etyki lub religii odbywały się obligatoryjnie na pierwszej lub ostatniej lekcji.

—Joanna Ćwiek

etap legislacyjny:konsultacje publiczne

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA