fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czy spółka komunalna może wybudować hotel

123RF
Gmina może tworzyć spółki prawa handlowego poza sferą użyteczności publicznej, jeżeli istnieją niezaspokojone potrzeby wspólnoty na rynku lokalnym.

Rada miasta zmieniła uchwałę o utworzeniu spółki komunalnej, rozszerzając zakres jej zadań. Dodano zapis pozwalający spółce budowę i eksploatację obiektów budowlanych oraz gospodarowanie nieruchomościami gruntownymi celem zapewnienia wypoczynku ludności poprzez świadczenie usług o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i rekreacyjnym. Do zadań dopisane też budowę i eksploatację obiektów hotelarskich.

Zadania użyteczności publicznej

Uchwałę tę zakwestionował wojewoda śląski. Wskazał, że rada miasta jako podstawę prawną uchwały powołała art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy o samorządzie gminnym. Przepis ten przyznaje organowi stanowiącemu gminy wyłączną kompetencję w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczący tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich. Tymczasem w opinii wojewody, we wskazanej podstawie prawnej rada miasta nie powołała norm umożliwiających podjęcie działalności po...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA