fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opłaty za odpady komunalne: jak uniknąć pułapek ustalając ich wysokość

Adobe Stock
Nie jest dopuszczalne stosowanie innych specjalnych kryteriów do obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, niż wybrane przez organ stanowiący jako generalne i abstrakcyjne, adresowane do wszystkich podmiotów.

- Wprowadzamy w gminie od 2020 r. nową uchwałę w sprawie metody opłat za śmieci – tj. od ilości zużytej wody. Czy w jej ramach można wprowadzić pewne podkategorie np. inny sposób obliczenia zużycia wody dla nieruchomości niewyposażonych w wodomierze dodatkowe? Sądzimy, że tak, skoro rada decyduje o prawie miejscowym i wybiera metody opłat za śmieci.

Analiza pytania wymaga odniesienia się do stosownych regulacji ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ucpg) raz do ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (usg). Skoro zaś w pytaniu argumentacja ukierunkowana jest na aspekt działalności legislacyjnej gminy, to wstępnie odnieść się należy do regulacji ustawy o samorządzie gminnym. I tak, faktycznie, jak wynika z art. 40 ust. 1 usg, na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Z kolei, zgodnie z art. 41 ust. 1 usg, akty prawa miejscowego ustanawia...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA