fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Instytucje kultury mogą zostać połączone w jedną placówkę

www.sxc.hu
Biblioteka może być połączona tylko z inną instytucją kultury. Nie jest dopuszczalne scalenie jej z ośrodkiem sportowo-wypoczynkowym.

Instytucje kultury mogą zostać połączone w jedną placówkę. Proces ten polega na utworzeniu jednej placówki, w której skład wchodzą załogi i mienie należące do instytucji podlegających włączeniu. Tym samym reorganizacja ta nie jest wyłącznie przeniesieniem z jednej instytucji kultury do drugiej tylko mienia albo tylko załogi. Scalenie następuje w drodze wydawanego przez jednostkę samorządową aktu albo na podstawie umowy zawartej między jednostkami. Jest to proces wieloetapowy.

Na jakich zasadach

Proces ten szczegółowo jest uregulowany w art. 18 i 19 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: uopdk). Gdy do jednej instytucji kultury włączana jest biblioteka, należy stosować szczególną procedurę przewidzianą w art. 13 ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (dalej: ub). Co więcej, należy pamiętać, że może być ona scalona tylko z inną instytucją kultury, np. z domem kultury, biblioteką czy świetlicą. Jak za...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA