fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Stypendia w dziedzinie kultury a obowiązki gminy jako płatnika

123RF
Na gminie nie ciążą obowiązki płatnika pobrania zaliczki na podatek PIT od miejskich stypendiów w dziedzinie kultury wypłacanych osobom fizycznym nieposiadającym statusu ucznia i studenta.

- Gmina przyznaje co roku stypendia artystyczne osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby fizyczne, które ukończyły 26 lat i nie są uczniami i studentami. Stypendium jest przyznawane na podstawie złożonych wniosków w trybie konkursu ogłoszonego przez prezydenta miasta. Czy gmina, jako płatnik, jest zobowiązana do poboru zaliczki na podatek PIT od miejskich stypendiów w dziedzinie kultury wypłacanych osobom fizycznym nieposiadającym statusu ucznia i studenta?

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania zawartą w art. 9 ust. 1 ustawy o PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów zwolnionych z podatku oraz dochodów, od których zaniechano poboru podatku. Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze....

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA