fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Nie można karać za brak segregowania śmieci

Fotorzepa, Robert Gardzin?ski Robert Gardzin?ski
Właściciel nieruchomości sam decyduje, czy odpady będą zbierane selektywnie czy nie.

Rada Miejska w Złotym Stoku przyjęła regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Wskazała w nim, że: „Dopuszcza się ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych wspólnie dla dwóch lub więcej nieruchomości, przy czym ustawienie wspólnych pojemników wymaga wywiązywania się przez właścicieli nieruchomości z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania pojemników we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym".

Wojewoda dolnośląski zakwestionował ten zapis. Stwierdził, że rada miejska nie może uzależniać dopuszczenia ustawienia pojemników do zbierania odpadów zmieszanych i segregowanych wspólnie dla dwóch lub więcej nieruchomości od wywiązywania się przez właścicieli nieruchomości z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. O tym bowiem, czy odpady będą zbierane w sposób selektywny czy nie, decyduje na zasadzie dobrowolności właściciel nieruchomości. Nie może ponosić negatywnych konsekwencji taniego wyboru.

Przepisy pozwalają na stosowanie niższej stawki za odpady segregowane, by promować segregację. Nie można jednak z nich wnioskować, że na mieszkańców nakłada się obowiązek wyłącznie segregowania odpadów.

sygnatura akt: NK-N.4131. 165.4.2016.MK

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA