fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zagospodarowanie przestrzenne: zakaz prowadzenia usług motoryzacyjnych dotyczy także stacji benzynowej

Adobe Stock
Przepisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą ograniczać konstytucyjne prawo własności. Dodatkowe ograniczenia wynikają również z przepisów o ochronie środowiska.

Rada gminy uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.), w którym część jej terytorium przeznaczono pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Jednocześnie w przepisach m.p.z.p. zabroniono na tym obszarze lokalizowania pewnych usług, w tym m.in.: lakierniczych, blacharskich, transportowych, motoryzacyjnych, drukarskich. Mimo to, przedsiębiorca postanowił zlokalizować na tym obszarze stację benzynową. I wystąpił - zgodnie z przepisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - do wójta o wydanie decyzji środowiskowej.

Czytaj także:

Sądy: stacja paliw to inwestycja towarzysząca realizacji celu publicznego

Wykluczona działalność uciążliwa

W listopadzie 2017 r. wójt gminy odmówił jej wydania. Inwestor odwołał się, zarzucając organowi naruszenie przepisów prawa materialnego. Samorządowe kolegium odwoławcze w  marcu 2018 r. utrzyma...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA