Zadania

WSA oddalił skargę na zmianę nazwy jednej ze stołecznych ulic

Adobe Stock
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Miasta Stołecznego Warszawy na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego ws. zmiany nazwy ulicy z Józefa Szymańskiego na Wojciecha Ziembińskiego.

Sąd stwierdził, że nie podziela zarzutów, co do naruszenia przez Wojewodę Mazowieckiego wskazanych w skardze przepisów Konstytucji RP, Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego oraz ustawy o zakazie propagowania komunizmu.

Przepisy ustawy o zakazie propagowania komunizmu nałożyły na Wojewodę Mazowieckiego obowiązek wydania zarządzenia zastępczego wobec niewykonania przez Radę m.st. Warszawy ustawowego obowiązku wynikającego z ustawy o zakazie propagowania komunizmu. Tak więc działanie podjęte przez Wojewodę, w postaci wydania zarządzenia zastępczego, stało się konieczne. Organ, uzasadniając dokonaną zmianę nazwy ulicy prawidłowo odwołał się do przedstawionych przez IPN opinii odnośnie dotychczasowego jej patrona Józefa Szymańskiego.

Wyrok ten jest nieprawomocny. Stronom przysługuje możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sygn. akt: II SA/Wa 246/18

Źródło: WSA

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL