fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Rząd przerzuca koszty ochrony zdrowia na samorządy

www.sxc.hu
Wbrew deklaracjom składanym przez premier Beatę Szydło rząd PiS kontynuuje politykę obciążania władz lokalnych zadaniami bez ich finansowania.

Strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego negatywnie zaopiniowała opracowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej. W ocenie gmin, powiatów i województw przerzuca on na samorządy finansowanie ochrony zdrowia mieszkańców, nakazując im zakup dodatkowych świadczeń zdrowotnych dla nich.

Nieobligatoryjny obowiązek

– Wbrew zapowiedziom złożonym przez premier Beatę Szydło na styczniowym posiedzeniu KWRiST mamy do czynienia z projektem ustawy, który przekazuje samorządom zadanie bez zabezpieczenia środków finansowych na jego wykonanie – mówił Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic.

– Są przepisy, które pozwalają jednostkom samorządu terytorialnego na dochodzenie roszczeń od Skarbu Państwa, gdy obarczane są one zadaniami bez zapewnienia środków na ich finansowanie – przypominał Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. – Do tej pory samorządy z tej możliwości korzystały wyjątkowo, ale nie jest wykluczone, że skutkiem uchwalenia tego projektu będą lawinowo wnoszone pozwy – wskazywał prezydent Żuk.

– Już dziś samorządy finansują różnego rodzaju programy profilaktyczne, kupują szpitalom sprzęt, aparaturę czy dofinansowują szkolenia i kursy dla pracowników medycznych – ripostował Piotr Warczyński, wiceminister zdrowia. – Część tych wydatków to nic innego jak właśnie kupowanie dodatkowych usług zdrowotnych dla mieszkańców. Wydaje mi się, że możliwość kupowania dodatkowych świadczeń zdrowotnych przez samorządy to naturalne uzupełnienie obecnych możliwości finansowania ochrony zdrowia – przekonywał wiceminister. I dodał, że zakup dodatkowych świadczeń ma być dla samorządów jedynie możliwością. – To będzie taki nieobligatoryjny obowiązek – wskazywał wiceminister Warczyński.

Straty dla samorządów

Zapis o finansowaniu przez JST świadczeń opieki zdrowotnej w celu zaspokojenia potrzeb wspólnoty nie jest jedynym, na który samorządy nie chcą się zgodzić. Kolejnym jest propozycja, aby samorządy automatycznie finansowały ujemny wynik finansowy zakładów opieki zdrowotnej, dla których są organem prowadzącym.

– Od kiedy funkcjonuje instytucja organu tworzącego, istnieje obowiązek pokrywania ujemnego wyniku finansowego – wskazywał wiceminister Warczyński.

– Jeżeli wynik z automatu ma być pokrywany przez organ tworzący, to w efekcie będziemy mieli też zwolnienia z odpowiedzialności tych, którzy za stan finansów np. szpitali odpowiadają – wskazywał Zygmunt Frankiewicz. – Uważam, że to bardzo niebezpieczny kierunek, który zastępuje faktycznie potrzebną reformę systemu ochrony zdrowia w Polsce – mówił prezydent Gliwic.

Andrzej Porawski, sekretarz strony samorządowej KWRiST, przypomniał natomiast, że samorządy otrzymały szpitale (tzw. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej), ale bez wpływu na ich funkcjonowanie i pieniędzy na ich finansowanie.

– Samorządy nie tworzyły SP ZOZ, to był jedynie taki zapis w ustawie i powinniśmy teraz o tym pamiętać – mówił Andrzej Porawski.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: m.cyrankiewicz@rp.pl

Opinia

Adam Struzik, marszałek woj. mazowieckiego, wiceprezes Zarządu Związku Województw RP

Wprowadzona w projekcie ustawy o działalności leczniczej delegacja finansowania przez samorząd świadczeń opieki zdrowotnej to nic innego jak próba przerzucenia na samorządy bieżących kosztów funkcjonowania szpitali. Nie widzę ani prawnych, ani finansowych możliwości racjonalnego zakupu świadczeń przez samorządy. Do naszych lecznic i tak płynie duża pomoc samorządowa w postaci poręczeń kredytów i pożyczania pieniędzy „na wieczne nieoddanie". Ale oczekiwanie, że będziemy kupować świadczenia, jest absurdalne. Dlatego będziemy skarżyć takie zapisy do Trybunału Konstytucyjnego, również dlatego, że nie wskazują źródła dochodów mających finansować takie zakupy.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA