fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czy wójt gminy może ustalić normy zużycia paliwa dla straży gminnej

Fotorzepa / Michał Walczak
- Czy wójt gminy może w drodze zarządzenia ustalić normy zużycia paliwa dla jednostki budżetowej – straży gminnej? Chodzi o większą kontrolę nad wydatkami budżetowymi i większą efektywność – pyta radny.

Analizę pytania należy przeprowadzić z uwzględnieniem stosownych regulacji prawnych ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 305).

W pierwszej kolejności warto odnieść się do istoty jednostki budżetowej, która wynika z ustawy o finansach publicznych. Z art. 11 tej ustawy wynika, że – jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków.

Czytaj także:

Kto sprawuje nadzór nad strażą gminną

W każdym bądź razie, jednostki budżetowe (np. straż gminy) nie mają osobowości prawn...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA