fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dofinansowanie na termomodernizację w województwie kujawsko-pomorskim

Adobe Stock
Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym – pod takim hasłem trwa nabór wniosków o dofinansowanie prac modernizacyjnych i remontowych.

Zgodnie z zapisami programu regionalnego oraz regulaminem konkursu, wnioski o dofinansowanie mają sposobność składać:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne, związki lub stowarzyszenia,

- jednostki sektora finansów publicznych,

- przedsiębiorstwa komunalne,

- organizacje pozarządowe,

- kościoły lub związki wyznaniowe, osoby prawne kościoła lub związku wyznaniowego,

- podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, (z wyłączeniem szpitali, których funkcjonowanie w publicznym systemie zdrowia nie wynika z map potrzeb zdrowotnych),

- partnerzy prywatni we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wszystkie te podmioty mogą się ubiegać o środki na przeprowadzenie w swoich obiektach prac z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej. W praktyce oznacza to możliwość dokonania m.in.:

- ocieplenia obiekt...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA