fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czy można udzielić pomocy finansowej sąsiedniej gminie na przeciwdziałanie alkoholizmowi?

Adobe Stock
- Czy jako gmina możemy udzielić pomocy finansowej sąsiedniej gminie na dofinansowanie działalności ośrodka przeciwdziałania alkoholizmowi? Wątpliwości wynikają z tego, że w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym nie ma wprost zadań wyżej wymienionych a przecież pomoc może być tylko na zadania własne – pyta radny.

Warto w pierwszej kolejności odnieść się do stosownych regulacji prawnych ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.). Na szczególną zaś uwagę zasługuje art. 7 tej ustawy. Ustawodawca zawarł w nim katalog zadań własnych gminy, który ma charakter otwarty. Z ust. 1 ww. regulacji wynika m.in., że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; ochrony zdrowia; pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; czy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego. Z podanego katalogu zadań faktycznie nie wynika, że do zadań gminy należą sprawy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Należy jednak zauważyć, że wspomniany katalog m...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA