fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Najpierw uzgodnienia z zarządcą drogi, potem decyzja

Adobe Stock
W orzecznictwie podkreśla się, że teren mający dostęp do drogi publicznej nie może jednocześnie zostać uznany za pozbawiony dostatecznego uzbrojenia w zakresie komunikacji ze względu na parametry tej drogi.

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez właściwy organ jest uwarunkowane łącznym spełnieniem warunków określonych w art. 61 ust. 1 ustawy z 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednym z tych warunków jest zgodność decyzji z przepisami odrębnymi. Zbadanie tej zgodności następuje poprzez dokonanie przez organ uprawniony do wydania decyzji (wójta, burmistrza albo prezydenta miasta) uzgodnień z innymi organami. Listę tych organów wraz z zakresem uzgodnień zawiera art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Czytaj także:

Zajęcie pasa drogowego: zarządca drogi nie zawsze odmówi zezwolenia

Pas drogi

Jednymi z kluczowych są uzgodnienia z właściwym zarządcą drogi – w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego.

Co do zasady głównymi zarządcami dróg są dla dróg:

- krajowych – generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad,

- wojewódzkich – zarząd województwa,

- powi...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA