Instytucja kultury bez zwolnienia

Fotorzepa, Sławomir Mielnik SM Sławomir Mielnik
Gminne centrum kultury i sportu nie może korzystać ze zwolnienia z podatku z tytułu świadczonych usług sportowych.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach rozstrzygnął w interpretacji z 1 kwietnia 2016 r. (IBPP2/4512-20/16/WN) zastosowanie zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT.Sprawa dotyczyła centrum kultury i sportu (dalej CKiS lub centrum), którego organizatorem jest gmina. Celem jego działalności jest „upowszechnianie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie kultury, edukacji, sportu, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji". Do jego podstawowych zadań należy m.in.: organizowanie imprez artystycznych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, finansowanie i nadzór sekcji sportowych i klubów sportowych, działających w ramach struktury organizacyjnej CKiS.Centrum zarejestrowane jest jako podatnik VAT czynny, rozliczający się proporcją, albowiem oprócz usług opodatkowanych świadczy także usługi zwolnione z VAT. Centrum nie nastawia się na osiąganie zysku, a ewentualny dochód służy wyłącznie realizacji celów statutowych CKiS.Centru...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL