fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Złoża kopalin trzeba ujawniać przy planowaniu

Fotorzepa, Adam Roguski
Wskazana jest zmiana przepisów, aby wprowadzić obowiązek sporządzenia planu miejscowego w gminie, gdzie znajduje się teren górniczy, bez względu na rodzaj prowadzonej eksploatacji.

Zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 1064 ze zm.; dalej: p.g.g.), która obowiązuje od 1 stycznia 2012 r., w szczególności art. 95 p.g.g., „udokumentowane złoża kopalin oraz udokumentowane wody podziemne, w granicach projektowanych stref ochronnych ujęć oraz obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych w celu ich ochrony ujawnia się w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz planach zagospodarowania przestrzennego województwa."

Zgodnie z przepisami ujawnienie powinno zostać wykonane w terminie 2 lat "od dnia zatwierdzenia dokumentacji geologicznej przez właściwy organ administracji geologicznej". Jeżeli obowiązek ten nie zostanie wykonany, wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze w tym zakresie.

Czytaj też: Zagospodarowanie a złoża kopalin: zmiana studium w interesie wydobywcy

Obecne zasady

Ważną datą w plan...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA