fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zagospodarowanie przestrzenne: wójt na straży władztwa planistycznego gminy

Adobe Stock
Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dają wójtom kompetencje do stania na straży władztwa planistycznego gminy. Włodarze mogą nakazać zmiany w nielegalnie zagospodarowanym terenie.

Kreowanie ładu przestrzennego jest jednym z najważniejszych zadań gminy. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że posiadacze nieruchomości nie przestrzegają postanowień miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy określonych decyzjami administracyjnymi. Władze lokalne powinny natomiast stać na straży władztwa planistycznego gminy. Dlatego przepisy prawa przewidują istnienie kilku instrumentów prawnych, które mogą służyć takiemu celowi. Niektóre z nich umożliwiają wykonywanie funkcji „policjanta" bezpośrednio wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), pozostałe wymagają zaangażowania innych organów administracji publicznej.

Czytaj także:

Ingerencja w prawo własności z ograniczeniami - wyrok NSA

Wójt „policjantem"

Artykuł 59 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (u.p.z.p.) przyznaje wójtowi kompetencje do wydania decyzji o

a) wstrzymaniu użytkowania terenu,

b) przywróceniu poprzedniego sposobu zago...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA