fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nowe taryfy na wodę i ścieki do zatwierdzenia

Adobe Stock
Postępowanie dotyczące taryfy najczęściej jest skomplikowane, długotrwałe i nastręcza wielu problemów. Jak pokazuje praktyka, trwa ono znacznie dłuższe niż przewidziany ustawowo termin 45 dni.Często postępowania w sprawie taryf trwają nawet miesiącami.

Rok 2021 dla wielu gmin oraz powiązanych z nimi przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych jest rokiem specyficznym. Specyfika ta wynika z faktu, iż w znacznej części gmin w tym roku końca dobiega okres, na jaki zatwierdzone zostały taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Wiąże się to z koniecznością opracowania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne nowych taryf i przedłożenia ich do zatwierdzenia organom regulacyjnym. Warto bowiem przypomnieć, iż obowiązek taki wynika z art. 24b ust. 2 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (dalej zwanej w skrócie: „ustawa zzw").

Ważny termin

W świetle brzmienia powołanego powyżej przepisu, tj. art. 24b ust. 2 ustawy zzw, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przekazuje organowi regulacyjnemu (jest nim właściwy dyrektor regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie), w terminie ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA