fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dane osób fizycznych w rejestrze umów są informacją publiczną - wyrok NSA

123RF
Samorządy nie mogą anonimizować danych osób fizycznych zawartych w rejestrach umów. Osoby prywatne, zawierające umowy związane z wykorzystaniem mienia komunalnego, muszą liczyć się z ryzykiem ujawnienia swoich danych.

Jeden z mieszkańców powiatu zwrócił się do starosty z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. W treści wniosku domagał się udostępnienia rejestru umów zawartych przez powiat we wskazanym we wniosku okresie. Rejestr został udostępniony wnioskodawcy, jednak organ ingerował w jego treść – w odniesieniu do pozycji z umowami zawartymi z osobami fizycznymi dokonano anonimizacji imion i nazwisk tych osób. Ponadto, usunięto wartości kwot netto i brutto wszystkich umów.

W związku z takim działaniem starosty mieszkaniec wniósł do sądu administracyjnego skargę na bezczynność starosty. Zarzucił w niej organowi naruszenie konstytucyjnego prawa do informacji publicznej poprzez jego bezzasadne ograniczenie oraz przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej (u.d.i.p.) poprzez przyjęcie, że anonimizacja danych osobowych nie wymaga wydania odpowiedniej decyzji administracyjnej w tym przedmiocie.

Rozpoznając skargę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gor...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA