fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Limit pięciu worków bioodpadów był nielegalny - wyrok WSA

Adobe Stock
Rada Gminy nie ma uprawnienia do ograniczania ilości przyjmowanych bioodpadów od właścicieli nieruchomości.

Wojewoda rozstrzygnięciem nadzorczym unieważnił zapis uchwały rady miejskiej, ograniczającej ilość odbieranych bioodpadów do 5 worków o pojemności 120 litrów.

Niedopuszczalne rozwiązanie

Worki ponad ten limit miały być przyjmowane nieodpłatnie, ale mieszkańcy musieli dostarczyć je we własnym zakresie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Kwestionując ten zapis wojewoda stwierdził, że doszło do nieuprawnionego ograniczenia ilościowego bioodpadów odbieranych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Jak podkreślił, wprowadzenie takiego ograniczenia, było dopuszczalne pod rządami poprzedniego brzmienia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązującego do 5 września 2019 r. Natomiast w wyniku zmiany ustawy wprowadzenie limitu odpadów zielonych jest niemożliwe.

Gmina zaskarżyła rozstrzygnięcie nadzorcze do sądu administracyjnego. Podniosła, że zapewniła odbieranie wszystkich rodzajów odpadów z terenu nieru...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA