fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Stawka za wywóz śmieci z domku letniskowego

Adobe Stock
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje specjalne zasady dot. ustalenia stawek opłat za wywóz śmieci z nieruchomości przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Taka opłata ma charakter ryczałtowy i wymierzana jest raz na cały rok.

Rada gminy S. przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Zgodnie z § 1 uchwały określa ona zasady wymiaru stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odnoszące się do „nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku". W tej samej jednostce redakcyjnej rada gminy zawarła przepis zgodnie z którym podstawą wymiaru stawki jest „domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjnowypoczynkowe".

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.c.p.g.) przewiduje rozwiązania szczególne dotyczące sposobu ustalania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do nieruchomości przeznaczonych na cele rekreacyjne. Odpowiedni przepis zawiera art. 6j ust. 3b u.c.p....

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA