fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Świadczenie 500 plus po rozwodzie, tylko po uchyleniu wcześniejszej decyzji - wyrok NSA

Adobe Stock
Nie jest dopuszczalne weryfikowanie, kto sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem, jeżeli w sprawie o przyznanie 500+ jeden z rodziców lub opiekunów otrzymał już decyzję administracyjną. Decydującym kryterium przy otrzymaniu świadczenia jest pierwszeństwo w złożeniu wniosku.

Mężczyzna, po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego, wniósł o przyznanie mu świadczenia wychowawczego na córkę. Sąd ustalił miejsce zamieszkania dziecka przy ojcu i powierzył mu wykonywanie władzy rodzicielskiej nad córką. Jednocześnie zasądził od matki alimenty na rzecz dzieci. Wyrok uprawomocnił się w czerwcu 2017 r.

Brak podstaw prawnych

Wcześniej, w kwietniu 2016 r. prezydent miasta wydał decyzję przyznającą świadczenie wychowawcze matce dzieci. Z kolei w lutym 2017 r., w związku z faktycznym przejęciem opieki nad dziećmi, ojciec wystąpił o  przyznanie mu świadczenia wychowawczego na okres od lutego 2017 r. do września 2017 r. W czerwcu 2017 r. prezydent miasta orzekł, że świadczenie zostało wcześniej przyznane matce – na okres od kwietnia 2016 r. do września 2017 r. W ocenie prezydenta nie było podstaw prawnych do przyznania kolejnego świadczenia wychowawczego na ten sam okres drugiemu z rodziców.

Decyzję prezydenta ojciec zaskar...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA