fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy nowy plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego wyklucza dotychczasowe wykorzystywanie terenów

Adobe Stock
Zgodnie z art. 35 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania.

Przepis ten wyraża zasadę, zgodnie z którą mimo wejścia w życie nowych postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, można wykorzystywać nieruchomość tak jak dotychczas, mimo, iż plan miejscowy zmienia jej przeznaczenie.

Skutki wprowadzenia nowego przeznaczenia

Właściciele nieruchomości z reguły nie mają wpływu na to, jaka jest nowa funkcja terenu ustalana w planie miejscowym. Celem tak sformułowanego przepisu jest zatem potwierdzenie ich prawa do kontynuowania dotychczasowego wykorzystywania. Ponadto, plan miejscowy jest uchwalany i działa na przyszłość, nie powinien więc prowadzić do ubezskutecznienia dotychczasowego sposobu korzystania, byłoby to bowiem sprzeczne z zasadą ochrony praw nabytych. W orzecznictwie podkreśla się, że co do zasady wprowadzenie nowego przeznaczenia poprzez uchwalenie (zmianę) planu miejscowego nie jest równoznaczne z obowiązkiem dostosowania się do tego przeznaczenia przez właścicieli nieruchomości objętych planem (por. m.in....

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA