fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Limit podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w 2017 r.

Fotorzepa, Mateusz Pawlak
Od 1 stycznia 2017 r. podstawa wymiaru składek dla osób opłacających dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie 10 657,50 zł. W stosunku do 2016 roku kwota ta wzrosła o 520 zł.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe opłaca się w wysokości 2,45 proc.  od zadeklarowanej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Jednak zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.) podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe dla osób dobrowolnie podlegających ubezpieczeniu chorobowemu nie może przekraczać miesięcznie 250 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W 2016 r. podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać  10 137,50 zł.

Wczoraj ukazał się komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że  od  1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.  kwota 250 proc.  prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia wyniesie miesięcznie 10 657,50 zł.

Dobrowolnemu (na swój wniosek) ubezpieczeniu chorobowemu podlegają osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym, które:

- wykonują pracę nakładczą,

- wykonują pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące,

- prowadzą pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące,

a także:

- więźniowie wykonujący odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,

- duchowni,

- osoby sprawujące opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej (nianie).

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe uprawnia do korzystania z zasiłku chorobowego w razie niezdolności do pracy, ale nie tylko. W ramach ubezpieczenia chorobowego wypłacane są także: świadczenie rehabilitacyjne (przysługuje osobom które wygasało prawo do zasiłku chorobowego, a wymagają dalszego leczenia lub rehabilitacji), zasiłek wyrównawczy (kompensuje różnice w wynagrodzeniu z powodu czasowej i częściowej niezdolności do pracy), zasiłek macierzyński  i zasiłek opiekuńczy.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA