fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Przelew składek na ZUS na jedno indywidualne konto

Adobe Stock
Już od stycznia 2018 r. przedsiębiorca, który dotychczas wykonywał trzy lub cztery płatności do ZUS, będzie opłacał wszystkie składki na jedno indywidualne konto.

W ten sposób przedsiębiorcy będą regulować składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnego, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Funduszu Emerytur Pomostowych. Niewątpliwie będzie to ułatwienie dla przedsiębiorców, ponieważ od Nowego Roku wykonanie przelewu do ZUS będzie analogiczne do zapłaty za czynsz czy gaz.

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyłał do płatników składek informację dotyczącą nowego numeru konta bankowego, stworzonego w celu wykonania jednego przelewu do ZUS. Dla przedsiębiorców, którzy utworzyli sobie konto na platformie PUE, ten numer pojawił się również na profilu informacyjnym ZUS.

Dla zabezpieczenia, struktura numeru rachunku składkowego będzie zawierała 10-cyfrowy numer NIP płatnika. Zatem będzie on jednocześnie identyfikatorem przedsiębiorcy w ZUS.

ZUS ma obowiązek przekazać przedsiębiorcom informacje o ich indywidualnych numerach rachunku składkowego do 31 grudnia 2017 r.

Uwaga! W przypadku utraty numeru konta, bank nie wskaże odpowiedniego rachunku, bowiem nie będzie on zapisany automatycznie w systemie.

Rozliczenie wpłaty

Dotychczas płatnik składek wykonywał trzy lub cztery przelewy do ZUS zgodnie z danymi finansowymi wskazanymi w deklaracji miesięcznej – ZUS DRA, z rozróżnieniem na wskazane do płatności konta. Od 2018 r. organ sam zaksięguje i rozliczy jedną płatność przedsiębiorcy na poszczególne konta składkowe i fundusze. Jak wskazuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wpłata zostanie w pierwszej kolejności rozliczona na najstarsze zadłużenie na danym ubezpieczeniu albo funduszu. Nie będzie zatem możliwości uregulowania bieżących płatności bez opłacenia zaległości wraz z odsetkami.

Korzyści dla przedsiębiorcy

Wprowadzenie jednego przelewu z tytułu wszystkich składek opłaconych przez przedsiębiorstwo do ZUS ma umożliwić szybszy dostęp do informacji o płatnościach dla wszystkich ubezpieczonych. Dodatkowo indywidulane konto płatnika spowoduje możliwość sprawniejszego uzyskania zaświadczenia z ZUS o stanie konta płatnika.

W ślad za tym zrównane zostaną pod względem prawnym wydruki elektroniczne wydawanych zaświadczeń o zaleganiu lub niezaleganiu. Od 1 stycznia 2018 r. zaświadczenia generowane przez pracownika ZUS na platformie PUE zostaną opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym – uzyskają zatem ten sam status dokumentu, co dotychczasowe zaświadczenia pisemne.

Składki za grudzień płatne w styczniu 2018 r. trzeba już przekazać w nowej formie na jedno indywidualne konto ZUS.

Jolanta Rybak , Inventage Sp. z o.o.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA