fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Informacje o L4 szybciej z PUE ZUS niż z papieru

123RF
Od 1 stycznia 2016 r. lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia w formie elektronicznej. Pracodawcy, którzy założą profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE), natychmiast dowiedzą się o chorobie zatrudnionego.

Czy każdy płatnik musi założyć profil na PUE?

Obowiązek utworzenia profilu na PUE ZUS do końca 2015 r. ciąży na płatnikach zobowiązanych do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej. Co do zasady więc obejmuje rozliczających składki za więcej niż pięć osób. Pozostali płatnicy składek mogą taki profil utworzyć dobrowolnie. Jeśli tego jednak nie zrobią, do końca 2015 r. muszą poinformować swoich pracowników o konieczności dostarczania im wydruku zwolnienia, gdy lekarz wystawi je w formie elektronicznej.

Niekiedy konieczny papier

Czy pracodawca, który nie założy profilu na PUE i nie będzie płatnikiem zasiłków, będzie musiał przekazywać otrzymane od pracowników wydruki elektronicznych zwolnień do ZUS?

Nie.

Elektroniczne zwolnienia trafiają do ZUS automatycznie po wystawieniu przez lekarza. Jednak pracodawca, który nie jest płatnikiem zasiłków, powinien przekazać do ZUS zaświadczenie ZUS Z-3, które jest traktowane na równi z wnioskiem o zasiłek (nie ma wtedy potrzeby składania odrębnego wniosku o zasiłek). Jeżeli zwolnienie dotyczy opieki, niezbędny jest także wypełniony przez ubezpieczonego wniosek (ZUS Z-15).

Online w systemie

Po jakim czasie od wystawienia e-ZLA będzie ono widoczne na PUE płatnika?

Zaświadczenia lekarskie w formie dokumentów elektronicznych będą przekazywane płatnikom online bezpośrednio po wystawieniu przez lekarza. Natomiast dane o zaświadczeniach lekarskich będą dostępne po przetworzeniu w kompleksowym systemie informatycznym ZUS (należy więc uwzględnić cykle przetwarzania).

Gdzie na PUE płatnika będą widoczne elektroniczne zwolnienia lekarskie osób przez niego zatrudnionych?

Zaświadczenia lekarskie będą dostępne w formie dokumentów elektronicznych wystawionych przez lekarza (w wydzielonej części skrzynki) oraz danych przetworzonych w kompleksowym systemie informatycznym ZUS (w nowej zakładce „Zaświadczenia lekarskie").

Dostęp do profilu płatnika

Czy pracodawca, który dostanie elektronicznie zwolnienie lekarskie pracownika na profil PUE, będzie musiał czekać na zaświadczenie w oryginale, aby wypłacić zasiłek?

Nie.

Dokumenty w formie elektronicznej są dowodem do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

Czy konieczne jest posiadanie podpisu kwalifikowanego, aby płatnik miał dostęp do elektronicznych zwolnień na PUE?

Nie.

Do pobrania dokumentów zaświadczeń lekarskich oraz do dostępu do danych o tych zwolnieniach nie potrzeba certyfikatu kwalifikowanego ani profilu zaufanego ePUAP. Niezbędny jest wyłącznie dostęp do profilu płatnika składek na Platformie Usług Elektronicznych.

Jak będą przekazywane e-ZLA, gdy pracownik ma kilku pracodawców?

Dla każdego pracodawcy (płatnika składek) będzie wystawiane odrębne zaświadczenie lekarskie. Każdy płatnik mający profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS otrzyma zwolnienie elektronicznie. Natomiast płatnik składek, który nie założy takiego konta na PUE, otrzyma od pracownika wydruk zwolnienia z pieczątką i podpisem lekarza.

Z pełnomocnictwem

? Czy biuro rachunkowe prowadzące rozliczenia płatnika może mieć dostęp do elektronicznych zwolnień wystawianych pracownikom tego płatnika?

Elektroniczne zwolnienia lekarskie i dane o nich będą udostępnione na profilu płatnika składek. Trzeba mieć zatem dostęp do profilu (roli) płatnika składek. Profil zakładany jest dla osoby fizycznej. Płatnik składek obsługiwany przez biuro rachunkowe może udzielić pełnomocnictwa pracownikowi tego biura. Osoba, której udzieli się takiego umocowania, uzyska dostęp do pełnego profilu płatnika, w tym do zaświadczeń lekarskich.

Czy można będzie eksportować elektroniczne zwolnienia do programów kadrowo-płacowych?

Opis sposobu eksportu zwolnienia lekarskiego z PUE został opublikowany na stronie internetowej www.zus.pl/ezla w zakładce „Oprogramowanie" – w dokumencie „Eksport e-ZLA z PUE". Dokumenty elektronicznych zwolnień lekarskich będzie można wyeksportować w formie podpisanego przez lekarza pliku xml. Natomiast dane o elektronicznych zwolnieniach lekarskich będzie można wyeksportować w formacie csv.

Zestawienia niemożliwe

Czy z PUE będzie można wydrukować zestawienie o elektronicznych zwolnieniach lekarskich dla jednego ubezpieczonego?

Nie.

Informacje o elektronicznych zwolnieniach lekarskich na profilu płatnika można filtrować, podając m.in. dane ubezpieczonego, i eksportować. Nie ma odrębnej funkcjonalności polegającej na tworzeniu zestawień według wybranych kryteriów.

W poniedziałek, 23 listopada, na pytania czytelników dotyczące e-zwolnień odpowiadały Monika Bugaj-Wojciechowska i Krystyna Padzik z Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA