fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Odmowa ZUS w przywróceniu terminu bez automatu

www.sxc.hu
Organ rentowy nie może dowolnie uwzględniać lub nie uwzględniać wniosku zainteresowanego o zgodę na opłacenie po czasie nieobowiązkowej składki chorobowej.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 6 sierpnia 2015 r. (III UK 233/14).

Ubezpieczona, będąc wspólnikiem spółki jawnej, od marca 2012 r. podlegała dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Za czerwiec opłaciła składkę dzień po terminie, gdyż przebywała w szpitalu w związku z zagrożeniem ciąży.

Na tej podstawie ZUS odmówił jej prawa do zasiłku chorobowego. W związku z tym ubezpieczenie ustało 31 maja 2012 r., gdyż składka należna za czerwiec 2012 r. została opłacona z opóźnieniem. ZUS podniósł też, że prowadząc od wielu lat działalność gospodarczą, ubezpieczona 68 razy opłacała składki po terminie.

Sąd rejonowy nie zgodził się z argumentacją ZUS. To, że odwołująca przebywała w szpitalu w okresie przypadającym na uregulowanie składki, jest sytuacją wyjątkową. Stąd opóźnienie nastąpiło z przyczyn niezawinionych przez kobietę. Tym bardziej że tylko ona dokonywała przelewów elektronicznych w firmie. SR podniósł, że istotne jest również to, że trafiła...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA