fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Minister rodziny zdecyduje, kiedy zniknie limit składek na ZUS

Fotolia.com
Od minister Rafalskiej zależy, czy limit składek przestanie obowiązywać już 1 stycznia 2018 r., czy najpóźniej 31 grudnia 2018 r.

Sejm właśnie uchwalił ustawę o zniesienia limitu składek na ZUS. W drugim czytaniu dodany został jednak przepis 19 b. Zgodnie z nim dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 21 ustawy zmienianej w art. 1, czyli ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (usus) zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 21 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy."

Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP interpretuję skutki tej poprawki w ten sposób, że limit 30-krotności będzie obowiązywał tak długo jak Minister Rodziny nie wyda nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek, jednak nie dłużej niż do 2019.

Art. 21. Usus mówi, że minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek, z uwzględnieniem ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1, oraz wyłączenia z podstawy wymiaru składek niektórych rodzajów przychodów. Przepis obecnie obowiązującego rozporządzenia brzmi: § 6. Płatnik zaprzestaje opłacania składek z powodu osiągnięcia przez ubezpieczonego w danym roku kalendarzowym kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składki, zwanej dalej "kwotą ograniczenia", ogłoszonej w sposób określony w art. 19 ust. 10 ustawy, na podstawie: 1) informacji uzyskanej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej "Zakładem", że kwota ograniczenia została osiągnięta; 2) własnej dokumentacji płacowej. Zawiera więc odwołanie do ustawy, która zostanie znowelizowana 1 stycznia 2018 r.

Może więc to oznaczać, że ZUS zyska czas na przygotowanie systemu informatycznego. Przedstawiciel Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poinformowali bowiem , że ZUS nie będzie gotowy na wdrożenie nowych przepisów, ponieważ na przystosowanie systemu informatycznego potrzebuje co najmniej 12 miesięcy. I teraz to Elżbieta Rafalska, minister rodziny zdecyduje, kiedy faktycznie zniknie limit składek. Może już 1 stycznia, a może też 31 grudnia 2018 r.

 

 

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA