fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy płatnik składek ZUS może być obciążony zwrotem świadczeń - wyrok Sądu Najwyższego

Adobe Stock
W przypadku świadczenia przyznanego lub wypłaconego przez organ rentowy bez podstawy prawnej może dojść do konieczności jego zwrotu jako nienależnego. Powodem może być przekazanie przez płatnika lub inny podmiot, nieprawdziwych danych mających wpływ na samo prawo lub wysokość sumy. Płatnik składek może być obciążony zwrotem, gdy przekazał organowi nieprawdziwe dane stanowiące podstawę przyznania świadczenia. Jest to, wymagający stwierdzenia winy, czyn niedozwolony.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku I UK 186/16 z 16 maja 2017 r.

W maju 2013 r. zlecono płatnikowi składek wykonanie projektów, które zrealizowano po konsultacjach poprzedzających realizację. Brała w nich udział zainteresowana, której płatnik powierzył na podstawie umowy o pracę wykonanie projektów w październiku 2013 r. Zainteresowana otrzymała od płatnika wynagrodzenie oraz znaczną nagrodę uznaniową. Zgodnie z przedłożonym przez płatnika 9 stycznia 2014 r. zaświadczeniem na druku ZUS Z-3, organ wypłacił na rzecz zainteresowanej przypadające po sobie od grudnia 2013 r. zasiłki: chorobowy i macierzyński. Kwota została obliczona w oparciu o wynagrodzenie określone w umowie o pracę oraz nagrodę uznaniową. W marcu 2014 r. organ rentowy wszczął postępowanie wyjaśniające odnośnie okresu, za który została wypłacona nagroda. Decyzją z 11 sierpnia 2014 r. organ rentowy zobowiązał płatnika do zwrotu nienależnie wypłaconych zasiłków. Przyjęta pierwotnie podstawa wymiaru była wadliwa, a powst...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA