fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Staż emerytalny: urlop wychowawczy to nie praca uciążliwa

www.sxc.hu
Do pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze zalicza się wyłącznie okres faktycznego jej wykonywania. Nie ma podstaw do uwzględnienia w tym stażu czasu korzystania z urlopu wychowawczego.

Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 4 września 2014 r. (I UK 6/14).

Stan faktyczny

Pracownica była zatrudniona w zarządzie melioracji i urządzeń wodnych. Sprawowała nadzór nad ekipami prowadzącymi prace melioracyjne. Ubiegała się o prawo do wcześniejszej emerytury z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił. Kobieta odwołała się do sądu.

Rozstrzygnięcie

Sąd pierwszej instancji oddalił odwołanie. Zwrócił uwagę, że pracownica nie spełniła wymogu przepracowania co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach, ponieważ w tym czasie korzystała z urlopu bezpłatnego i wychowawczego oraz świadczyła pracę w niepełnym wymiarze. Sąd drugiej instancji zmienił wyrok oraz decyzję ZUS i przyznał kobiecie prawo do wcześniejszej emerytury. Sprawa trafiła do SN.

SN podzielił stanowisko sądu pierwszej instancji. Uznał, że okresu przebywania na urlopie wychowawczym nie wlicza się do okresu zatrudnie...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA