fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Rząd nie zmienia zasad ustalania składek na ubezpieczenia społeczne

Fotorzepa
Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne jest ustalana w odniesieniu do prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Od 20 lat funkcjonuje taki mechanizm. Rząd nie wprowadza żadnych zmian w tym zakresie. Od kilku lat widać lepszy standard życia oraz wzrost wynagrodzeń Polaków, który rząd prognozuje w kolejnym roku. Dlatego też automatycznie będą korygowane składki na ubezpieczenia społeczne.

Od kilku lat sytuacja gospodarcza Polski systematycznie się poprawia. W ubiegłym roku tempo wzrostu PKB przyśpieszyło do 5,1 proc. (z 4,9 proc. w 2017 r.), co oznacza, że było najwyższe od 2007 r. W założeniach do projektu budżetu państwa w 2020 r. rząd prognozuje, że w 2019 i 2020 r. realne tempo wzrostu gospodarczego wyniesie odpowiednio 4 proc. oraz 3,7 proc.

Rynek pracy w dobrej kondycji

Z szacunków Ministerstwa Finansów wynika, że przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2018 r. zwiększyło się o 2,7 proc. w skali roku. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec ubiegłego roku wyniosła 5,8 proc. i była (rok do roku) niższa o 0,8 pkt proc. Z kolei przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej rosło w tempie 7 proc. rocznie.

Rada Ministrów w przyjętych założeniach do projektu budżetu państwa w 2020 r. prognozuje dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy. Wzrosnąć ma przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej, a prognozowana stopa bezrobocia na koniec 2020 r. wyniesie 5,1 proc.

Rosnąć będą też pensje Polaków. Według rządowych prognoz, w 2019 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 7,6 proc., a w kolejnym roku zwiększy się o 6 proc. do poziomu 5227 zł.

Ze wzrostem zarówno przeciętnego jak i minimalnego wynagrodzenia ściśle powiązany jest wzrost składek na ubezpieczenia społeczne.

Reguła obowiązująca od lat

Mechanizm ustalania wysokości składek na ubezpieczenia społeczne nie zmienił się od dwóch dekad. Składka na ubezpieczenia społeczne jest ustalana w odniesieniu do prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jej wysokość uzależniona jest od podstawy wymiaru składek, a ta – w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność – nie może być niższa niż 60 proc. przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia lub 30 proc. minimalnego wynagrodzenia w pierwszych dwóch latach jej prowadzenia – bez względu na osiągany przychód z działalności.

W związku z tym, że rząd prognozuje wzrost przeciętnych pensji Polaków w kolejnym roku (wzrosnąć ma też minimalne wynagrodzenie – z 2250 zł w 2019 r., do 2450 zł w przyszłym roku), automatycznie wzrośnie też podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. To normalna konsekwencja prognozowanego wzrostu wynagrodzeń.

Powyższe rozwiązanie stanowi o ryczałtowym systemie wymierzania tych składek i jednocześnie o ich uśrednieniu, niezależnie czy przedsiębiorca osiąga ze swojej działalności znacznie wyższy przychód niż minimalna kwota podstawy wymiaru składek.

Mały ZUS, czyli preferencje dla osób osiągających niższy przychód

Dla osób osiągających niższy przychód przewidziane są preferencyjne rozwiązania, m.in.

- działalność nierejestrowana,

- ulga na start,

- możliwość czasowego zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej,

- opłacanie składek od przychodu (w przypadku gdy uzyskany przychód nie przekracza kwoty trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku),

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje Mały ZUS. Są to niższe, proporcjonalne do przychodów składki na ZUS dla najmniejszych firm (np. drobnych rzemieślników, fryzjerek etc.). Dla takich osób dotychczasowy, sztywny wymiar składek był nadmiernym obciążeniem. Mały ZUS to bezprecedensowe rozwiązanie po 1989 r. – po raz pierwszy państwo odeszło od zryczałtowanego ZUS-u. Dla najdrobniejszych przedsiębiorców oznacza ono prawie 5,4 mld zł oszczędności w ciągu 10 lat. Mogą z niego korzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których roczne przychody nie przekraczają 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA