fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Rejestracja w ZUS przez CEIDG

Fotolia.com
Osoba zakładająca firmę może zgłosić siebie i/lub członków rodziny do ubezpieczeń w ZUS za pośrednictwem CEIDG. Taką możliwość wprowadzono od 20 maja 2017 r.

Od tej daty udostępniono możliwość zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych na formularzach ZUS ZUA i ZUS ZZA oraz zgłoszenia:

- członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego lub ich z niego wyrejestrowania (ZUS ZCNA),

- zmiany swoich danych identyfikacyjnych (ZUS ZIUA),

- wyrejestrowania siebie z ubezpieczeń, np. w przypadku zakończenia działalności (ZUS ZWUA).

Uwaga! Możliwość składania za pośrednictwem CEIDG dotyczy tylko wymienionych wniosków i sytuacji. Aby zgłosić do ubezpieczeń pracownika, zleceniobiorcę lub osobę współpracującą, nadal trzeba to zrobić bezpośrednio w ZUS.

Do tej pory ZUS po rejestracji działalności „automatycznie" przygotowywał zgłoszenia przedsiębiorcy, ale tylko jako płatnika składek. Nie trzeba zatem wypełniać ani wysyłać do ZUS dokumentów, które dotyczą płatnika, czyli:

- ZUS ZFA – zgłoszenie płatnika,

- ZUS ZIPA – zmiana danych identyfikacyjnych,

- ZUS ZAA – adresy prowadzenia działalności gospodarczej,

- ZUS ZBA – informacja o rachunkach bankowych,

- ZUS ZWPA – wyrejestrowanie płatnika. Aby zgłosić się do ubezpieczeń ZUS za pośrednictwem CEIDG, jest kilka możliwości złożenia odpowiednich formularzy.

Metoda online

Najwygodniejsza jest elektroniczna forma wypełnienia i wysłania formularzy ZUS. Elektroniczne formularze można wypełnić w CEIDG (po zaznaczeniu opcji, że chce się wysłać dany formularz ZUS) wraz z wnioskiem o wpis lub zmianę wpisu. Co ważne, nie trzeba dwukrotnie wpisywać tych samych danych – dane w formularzach ZUS zostaną automatycznie uzupełnione na podstawie informacji, które wprowadzono w CEIDG. Wypełniony dokument można podpisać bankowością elektroniczną, profilem zaufanym albo podpisem elektronicznym i wysłać do urzędu.

Wniosek online składany w urzędzie

Osoba, które nie posiada podpisu elektronicznego albo Profilu Zaufanego, może wypełnić wniosek w CEIDG wraz ze zgłoszeniem do ZUS online i podpisać go osobiście w urzędzie gminy. Elektroniczny formularz wniosku znajduje się na stronie CEIDG. Żeby wypełnić wniosek, nie trzeba dodatkowo rejestrować się na stronie CEIDG – można to zrobić anonimowo.

Po wypełnieniu wniosku na stronie CEIDG nie trzeba go drukować. Wystarczy zapamiętać kod (numer wniosku), który pojawi się po wypełnieniu na stronie CEIDG. Z tym kodem należy się udać do urzędu gminy. Urzędnik odnajdzie wniosek w CEIDG wraz z załącznikami ZUS po kodzie wniosku, wydrukuje, przedłoży do podpisania i potwierdzi w systemie.

Wniosek i załączniki przez telefon

Aby złożyć zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS za pośrednictwem CEIDG, wniosek można przygotować również przez telefon. W tym celu należy się skontaktować z infolinią Centrum Pomocy (tel. 801 055 088) i wypełnić wniosek wspólnie z konsultantem. Po rozmowie wnioskujący otrzyma SMS z kodem (numerem wniosku). Z tym numerem należy się udać do urzędu miasta/gminy/dzielnicy. Urzędnik wydrukuje wniosek i przedłoży do podpisu.

Sposób tradycyjny

Zgłoszenia do ZUS można także złożyć w urzędzie gminy/miasta/dzielnicy – tym samym, w którym składa się wniosek np. o rejestrację działalności. W tym przypadku formularze ZUS należy dołączyć do wniosku CEIDG. Dane z tych dokumentów zostaną przekazane do ZUS.

Ważne! Aby dołączać zgłoszenia ZUS, we wniosku CEIDG należy wypełnić pole 12, zaznaczając m.in. załączniki ZUS.

Urzędnik potwierdzi za pokwitowaniem przyjęcie wniosku.

Ważne! Wniosek o wpis do CEIDG wraz ze zgłoszeniem do ZUS może również złożyć pełnomocnik ustanowiony na ogólnych zasadach.

Wypełniony wniosek CEIDG wraz z formularzami ZUS można wysłać listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).

Źródło: www.biznes.gov.pl

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA