fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kontrakt menadżerski w ramach B2B nie jest osobno oskładkowany - wyrok Sądu Najwyższego

Adobe Stock
Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem (spółką) lub kontrakt menadżerski wskazane w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowią samodzielnej podstawy podlegania ubezpieczeniom społecznym z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, jeżeli są realizowane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 20 września 2018 r. (I UK 245/17).

Sąd Najwyższy rozpatrywał sprawę z odwołania od decyzji ZUS, w której przedsiębiorca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zawarł ze spółką umowę o zarządzanie przedsiębiorstwem, a następnie kontrakt menadżerski. ZUS uznał, że umowa o zarządzanie oraz kontrakt menadżerski są osobnymi tytułami do ubezpieczenia społecznego, podobnie jak np. umowa zlecenie, i tym samym wynagrodzenie z tych umów nie może być oskładkowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W konsekwencji ZUS nakazał spółce jako płatnikowi zapłatę należnych składek.

Spółka odwołała się od decyzji ZUS. Sądy poszczególnych instancji orzekały odmiennie, stąd spółka wniosła skargę kasacyjną. SN po rozpoznaniu skargi uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania, wskazując, że wbrew twierdzeniom ZUS przedsiębiorca nie podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom społe...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA