fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Ulgi w ZUS dla przedsiębiorcy poszkodowanego przez nawałnice

Fotolia.com
Prowadzący działalność, który poniósł znaczne straty w wyniku nawałnic lub wichur i dlatego ma problem z opłaceniem składek, może starać się w ZUS o odroczenie terminu płatności składek bieżących, rozłożenie zobowiązania na raty, a w wyjątkowych sytuacjach nawet o umorzenie należności.

Jeśli poniesione straty spowodowały, że przedsiębiorca ma problem z opłaceniem składek bieżących w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o odroczenie terminu ich płatności. Gdy ZUS zgodzi się na zmianę terminu zapłaty składek i podpisana zostanie umowa o odroczenie terminu płatności składek, przedsiębiorca będzie mógł je uregulować w późniejszym terminie. Nie zapłaci wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną.

Ważne!

ZUS może odroczyć tylko składki bieżące lub przyszłe, których termin płatności jeszcze nie upłynął.

Układ ratalny...

Przedsiębiorca, który już ma zadłużenie z tytułu składek i nie może go spłacić jednorazowo, może złożyć wniosek o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty. Jeżeli ZUS zgodzi się udzielić mu układu ratalnego i podpisze z nim umowę o rozłożenie na raty należności z tytuł składek, będzie mógł uregulować zadłużenie w dłuższym okresie i na uzgodnionych warunkach. Nie zapłaci wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną.

Jeżeli wobec przedsiębiorcy było prowadzone postępowanie egzekucyjne, to po podpisaniu umowy ratalnej zostanie ono zawieszone.

... lub umorzenie

Jeśli przedsiębiorca poniósł straty materialne w wyniku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia, które powodują, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić go możliwości dalszego prowadzenia działalności, może on złożyć wniosek o ich umorzenie. Jeżeli ZUS podejmie decyzję o umorzeniu należności z tytułu składek, nie będzie musiał ich zapłacić.

Ważne!

Przedsiębiorca musi wykazać, że w jego przypadku zachodzą wskazane powyżej okoliczności uzasadniające umorzenie należności z tytułu składek.

Umorzeniu w tym przypadku podlegają wyłącznie należności z tytułu składek za przedsiębiorcę jako osobę opłacającą składki na własne ubezpieczenia. Okres, za jaki składki zostaną umorzone, nie zostanie mu zaliczony do okresu ubezpieczenia przy ustalaniu prawa do renty lub emerytury.

O umorzenie zadłużenia można się ubiegać również w sytuacji, gdy ZUS stwierdzi całkowitą nieściągalność należności z tytułu składek.

Ważne!

Samo złożenie wniosku o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie należności z tytułu składek nie gwarantuje udzielenia tych ulg ani umorzenia. Nie stanowi też ustawowej przesłanki do zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

W placówkach ZUS działają doradcy do spraw ulg i umorzeń. Udzielą informacji o pomocy, o jaką można się ubiegać. Pomagają również skompletować i wypełnić dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o udzielenie ulgi. Z doradcą można porozmawiać telefonicznie lub umówić się na spotkanie.

Źródło: www.zus.pl

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA