fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Składka zdrowotna: zatrudnienie na etacie a pozarolnicza działalność

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Osoba prowadząca pozarolniczą działalność, zatrudniona równocześnie na etacie z wynagrodzeniem powyżej minimalnego, z biznesu nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym.

Prowadzę działalność gospodarczą i opłacam jedynie składkę zdrowotną, ponieważ z umowy o pracę osiągam wynagrodzenie wyższe niż minimalne. Przez najbliższy miesiąc, może dwa miesiące będę leczyła się szpitalnie (zabieg) i potem będę przebywać na zwolnieniu lekarskim w etatowej pracy. Czy podczas tego zwolnienia przez dwa miesiące muszę opłacać pełne składki do ZUS z działalności? – pyta czytelniczka.

Nie.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa o sus) osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, takich jak m.in. prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, są obejmowane ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy.

I etat, i biznes

Mogą one dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte też ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z innych tytułów, z zastrzeżeniem ust. 1a tego przepisu. Zgodnie z nim ci ubezpieczeni, których jednak podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ze stosunku pracy w przeliczeniu na miesiąc jest niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2016 r. jest to 1850 zł), podlegają też obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów, np. prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jeśli jest zbieg tytułów do ubezpieczeń z umowy o pracę i prowadzenia działalności gospodarczej, istotne jest przede wszystkim to, czy podstawa wymiaru składek ze stosunku pracy w przeliczeniu na miesiąc jest niższa, równa lub wyższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę. U pracownika, który w angażu ma jednoznacznie określoną pensję i dodatkowo co najmniej równa się ona minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, to posiadane przez niego dodatkowe inne tytuły do ubezpieczeń społecznych mają wtedy charakter dobrowolny. Ale stan taki trwa dopóki, dopóty na takich warunkach istnieje umowa o pracę tej osoby.

Bez przerw

To skłania więc do wniosku, że gdy prowadzący działalność, zatrudniony równocześnie na etacie z wynagrodzeniem powyżej minimalnego, z umowy o pracę nabył prawo do świadczeń chorobowych (czytelniczka będzie przebywać na zwolnieniu lekarskim), to z biznesu nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. Warto przy tym podkreślić, że tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia, jakim jest umowa o pracę, nadal będzie obowiązywać przez czas zwolnienie lekarskiego. Nie będzie tu przerwy w tytułach do ubezpieczeń. To oznacza, że osoba taka nie musi opłacać składek ZUS z prowadzonej działalności gospodarczej. Podobny kierunek interpretacyjny prezentuje ZUS w piśmie z 27 marca 2014 r. (WPI/200000/43/316/2014).

Jednak stosownie do właściwych przepisów ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych taka osoba musi odprowadzać składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Składka ta w 2016 r. wynosi 288,95 zł.

Uwaga na wyjątek! W razie zawieszenia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej nie opłaca się składki zdrowotnej.

–Marcin Nagórek, radca prawny

podstawa prawna: art. 9 ust. 1 i 1a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 121 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 581 ze zm.)

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpie- czenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 372)

Ostrożnie z nadmierną aktywnością

ZUS może się domagać zwrotu wypłaconego zasiłku chorobowego, gdy ustali, że osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim, faktycznie w tym czasie wykonywała działalność (np. wystawiała rachunki, faktury czy nadzorowała pracowników). Prawo ZUS do tego wynika z art. 17 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA