fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Czy nieaktywna firma może skorzystać z preferencyjnego ZUS?

123RF
Przedsiębiorca może skorzystać z preferencyjnego ZUS przez 24 miesiące, mimo że w ciągu minionych 5 lat założył działalność, jeśli faktycznie jej nie prowadził.

- 3,5 roku miałem zarejestrowaną jednoosobową działalność. Jednak mimo wpisu do CEiDG, nie wykonywałem żadnych usług. Teraz znów chcę założyć działalność, ale podobno ZUS jest ulgowy pod warunkiem, że w ostatnich 5 latach nie prowadziło się działalności gospodarczej. Czy w takiej sytuacji mogę liczyć na preferencyjny ZUS? Jeśli tak, jakie są to kwoty? – pyta czytelnik.

Zgodnie z art. 18a ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 963 ze zm.), podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych prowadzących pozarolniczą działalność w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia jej wykonywania stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.

W 2017 r. tacy przedsiębiorcy płacą więc składki od zadeklarowanej kwoty, nie niższej 600 zł, tj. 30 proc. minimalnej płacy od 1 stycznia br. (2000 zł). W konsekwencji co miesiąc do ZUS na ubezpieczenia społeczne przekazują 190,62 zł (z ubezpieczeniem chorobowym).

Jednak oprócz składek na ubezpieczenia społeczne, każdy przedsiębiorca ma obowiązek opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne. W 2017 r. miesięcznie jest to 297,28 zł. Łącznie wspomniane składki wynoszą więc w tym roku 487,90 zł. Dla porównania miesięczny koszt minimalnych składek po okresie preferencyjnym wynosi obecnie 1172,56 zł.

Sama okoliczność prowadzenia działalności gospodarczej nie jest wystarczająca dla nabycia prawa do opłacania składek na preferencyjnych zasadach. Z art. 18a ust. 2 ustawy systemowej wynika bowiem, że nie przysługuje ono przedsiębiorcy, który:

1) prowadzi lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed podjęciem działalności gospodarczej prowadził pozarolniczą działalność (każdą, nie tylko gospodarczą),

2) wykonuje działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem jej rozpoczęcia – w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym – wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres tej działalności.

Zatem jedną z okoliczności wykluczających możliwość skorzystania z tej ulgi jest faktyczne prowadzenie jakiejkolwiek pozarolniczej działalności w okresie 60 miesięcy kalendarzowych przed podjęciem działalności gospodarczej.

W jednym z najnowszych orzeczeń (wyrok z 16 stycznia 2017 r.; VIII U 1217/16), Sąd Okręgowy w Łodzi zaakcentował: Tym samym, istnienie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej nie przesądza o faktycznym prowadzeniu takiej działalności, ale prowadzi do domniemania prawnego w rozumieniu art. 234 k.p.c., według którego osoba wpisana w ewidencji jest traktowana jako prowadząca działalność gospodarczą. Należy jednak zauważyć, że w podanym stanie faktycznym, działalność jedynie formalnie założona przez przedsiębiorcę około 3,5 roku temu, nie spowoduje braku możliwości skorzystania z ww. preferencyjnych składek. Wynika to zasadniczo z faktu, że z założeniem działalności nie należy automatycznie wiązać jej prowadzenia. Tym bardziej jest to uzasadnione, że przedsiębiorca faktycznie nie wykonywał żadnych czynności w jej zakresie.

Warte odnotowania jest w tym kontekście stanowisko wynikające z wyroku Sądu Najwyższego z 14 września 2007 r. (III UK 35/07). SN podkreślił wówczas, że obowiązek ubezpieczenia osoby prowadzącej pozarolniczą działalność wynika z faktycznego prowadzenia tej działalności, a o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, powodującym wyłączenie z tego ubezpieczenia, decyduje faktyczne zaprzestanie tej działalności, zaś kwestie związane z formalnym zarejestrowaniem, wyrejestrowaniem, czy zgłaszaniem przerw w tej działalności mają ewentualne znaczenie w sferze dowodowej, nie przesądzając same w sobie o podleganiu obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. ?

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA