fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Koronawirus: jakie zwolnienia i ulgi w ZUS

AdobeStock

Czy mogę złożyć wniosek o zwolnienie z ZUS za marzec, kwiecień i maj, jeśli w ubiegłym roku miałam zaległości w składkach? Złożyłam w lutym wniosek o rozłożenie zaległości na raty. Mam już przygotowaną umowę z ZUS, którą lada dzień podpiszę. Czy układ ratalny pozwala mi teraz wnioskować?

Przepisy dotyczące zwolnienia z obowiązku opłacania należności ZUS nie stawiają warunku niezalegania w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne. Z informacji zawartych na stronie internetowej ZUS wynika jednak, że „ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE".

W związku z tym przy wnioskowaniu o zwolnienie z ZUS za marzec–maj 2020 r. należy brać pod uwagę również ten warunek.

Sądzimy, że gdy wykonywana jest umowa o rozłożeniu na raty zaległości w regulowaniu należności składkowych, ZUS powinien korzystnie rozpatrzyć wniosek.

Jesteśmy spółką cywilną i zatrudniamy pracowników – w sumie z nami poniżej dziewięciu osób. Chcemy skorzystać ze zwolnienia z ZUS oraz kredytu. Nie zamierzamy zaprzestać działalności ani zwalniać i obniżać wynagrodzeń. Jak wspólnicy spółki cywilnej są w tym zakresie traktowani oraz jak należy liczyć spadek obrotów?

Istotnym elementem oceny spełnienia warunków zwolnienia będzie fakt zgłoszenia wspólników spółki cywilnej do ubezpieczenia. Istnieją w tej sytuacji dwie możliwości:

1) wspólnik opłaca składki samodzielnie – w takim przypadku warunkiem zwolnienia będzie rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. oraz osiągnięcie przychodu w wysokości nie wyższej niż 15 681 zł za pierwszy miesiąc, którego dotyczy wniosek o zwolnienie;

2) wspólnik został zgłoszony do ubezpieczenia przez spółkę – w takim przypadku wspólników traktujemy analogicznie jak pozostałych pracowników i nie stosujemy już kryterium przychodowego.

Odnośnie natomiast do spadku obrotów – zgodnie z tarczą antykryzysową rozumie się przez to określony procentowo spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym. Biorąc pod uwagę, że ustawa odwołuje się do sprzedaży (a więc strony przychodowej), wystąpienie straty w danym miesiącu nie powinno mieć wpływu na kalkulację spadku obrotów. Wystarczy porównanie wielkości sprzedaży z 2020 r. do wielkości sprzedaży z 2019 r. – oczywiście w analogicznych okresach.

Czy podatek od wynagrodzeń zarządu i rad nadzorczych korzysta z przesunięcia terminu płatności PIT do 1 czerwca 2020? Wynagrodzenie to jest wypłacane na podstawie uchwał podjętych przez zgromadzenie wspólników.

Zgodnie z art. 52o ustawy o PIT zmienionej tarczą antykryzysową obowiązek przekazania zaliczek na podatek, pobranych przez płatników w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów m.in. ze stosunku służbowego, stosunku pracy, do organu podatkowego podlega wykonaniu w terminie do 1 czerwca 2020 r., jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne Covid-19.

Regulacja ta znajduje odpowiednie zastosowanie także do płatników podatku pobranego od należności zaliczanych do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT. Odroczenie składek na PIT nie obejmuje wszystkich przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Osoby zasiadające w zarządach bądź radach nadzorczych uzyskują przychody, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT. Brak więc możliwości odroczenia płatności zaliczek na PIT od tego rodzaju przychodów.

Wojciech Majkowski, dyrektor w zespole ds. CIT w KPMG w Polsce

Paweł Szala, ekspert w zespole ds. CIT w KPMG w Polsce

Maciej Sawczuk, ekspert w zespole ds. CIT w KPMG w Polsce

Bartłomiej Borsuk, ekspert w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce

Radosław Klasiński, ekspert w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce

Łukasz Piwowarczyk, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce

Wojciech Kotłowski, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA