fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Obowiązek dostarczenia z ZUS zaświadczenia A1

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Niedostarczenie potwierdzenia z ZUS na formularzu A1, że osoba pracująca we Francji podlega ubezpieczeniom społecznym w Polsce, skutkuje nałożeniem kary w trakcie kontroli.

Zaświadczeniem A1 ZUS potwierdza, któremu ustawodawstwu w zakresie zabezpieczenia społecznego podlega dana osoba. Zaświadczenie może zostać wydane, jeśli są spełnione warunki wynikające z przepisów prawa unijnego.

Zaświadczenie potwierdza, że w okresie pracy za granicą właściwe jest ustawodawstwo polskie, a więc składki powinny być opłacane w Polsce.

Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia A1 może wystąpić:

• pracodawca,

• osoba wykonująca pracę na własny rachunek,

• pracownik.

O zaświadczenie A1 najlepiej wystąpić z wyprzedzeniem. Brak tego zaświadczenia może mieć negatywne konsekwencje, np. w trakcie kontroli za granicą.

1 kwietnia 2017 r. wszedł w życie art. L. 114-15-1 francuskiego Kodeksu zabezpieczenia społecznego. Zgodnie z tym przepisem osoby zatrudnione lub pracujące na własny rachunek, które wykonują pracę we Francji i podlegają ustawodawstwu innego państwa członkowskiego lub, w przypadku ich braku, ich pracodawca lub przedstawiciel pracodawcy we Francji, muszą dostarczyć inspektorom kontroli formularz dotyczący właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego. Niedostarczenie tego dokumentu przez pracownika, pracodawcę lub przedstawiciela pracodawcy we Francji w trakcie kontroli, będzie skutkowało nałożeniem kary. Kara nie będzie stosowana jeśli w trakcie kontroli zostanie dostarczony dowód złożenia wniosku o formularz, o którym mowa wyżej, a formularz będący rezultatem tego wniosku, zostanie wydany w trakcie okresu dwóch miesięcy od tej kontroli.

Osobie, która zwróci się o wydanie potwierdzenia złożenia wniosku lub wniosków o wydanie A1, Oddział ZUS wyda takie potwierdzenie na jednolitym wzorze opracowanym przez Zakład.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA