fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

ZUS oddaje nadpłacone składki

Fotolia
Rekordzista ma 20 mln zł nadpłaty. Przedsiębiorcy nie wiedzą, jak te kwoty odzyskać.

Do przedsiębiorców docierają właśnie pisma zawierające rozliczenie ich zeszłorocznych wpłat do ZUS. Listy z informacją o nadpłatach trafiły do przeszło miliona firm, które mają do odzyskania z ZUS przeszło 2,5 mld zł. Do 520 tys. firm dotarło też powiadomienie, że mają przeszło 14 mld zł zaległości.

– Zależy nam na tym, aby zainteresować osoby prowadzące biznes stanem ich rozliczeń z ZUS, tak by mogły porównać swoje dokumenty finansowe z informacją z naszej strony. Przedsiębiorca sam musi podjąć decyzję, jak rozwiązać sprawę swojego zadłużenia lub nadpłaty. My przedstawiamy informację i możliwe rozwiązania, ale decyzja należy do płatnika – mówi Anna Staszyńska, wicedyrektor departamentu realizacji dochodów w Centrali ZUS w Warszawie. – Rekordzista działający w branży górniczej ma ponad 20 mln zł nadpłaty. Jeżeli weźmiemy pod uwagę skalę przedsiębiorstwa, to przy najbliższej płatności może tę nadpłatę zniwelować.

Skąd wzięły się ekstrapieniądze w ZUS? Przyczyn jest wiele. W firmie z największą superatą może to być choćby wcześniejsza zapłata składek od grudniowych wynagrodzeń. Wiele firm tak robi, zamykając rok obrachunkowy. Nadpłata zniknie naturalnie już na początku roku.

Nadpłaty powstają też po korekcie deklaracji ZUS, gdy zarobki pracowników przekroczyły limit 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia, powyżej którego nie potrąca się już składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Bywa, że nadpłata powstaje w wyniku kontroli ZUS i dużej korekty rozliczeń czy wskutek wyroku sądu. W przypadku prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą nadpłaty powstają najczęściej przy nieprawidłowo rozliczonych zwolnieniach lekarskich. Niektórzy przedsiębiorcy wpłacają składki wypadkowe w nieprawidłowej wysokości.

Nadpłata: potrącić czy wypłacić?

Korespondencja z ZUS wywołała spore poruszenie wśród przedsiębiorców. Nie wiedzą, co zrobić z nadpłatami.

– Zastanawiam się, czy mam wypłacić te pieniądze w gotówce, czy potrącić z najbliższej wpłaty? A co jeśli powstanie wtedy na moim koncie zaległość i wypadnę z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego – zastanawia się warszawski mikroprzedsiębiorca z nadpłatą w wysokości 109,35 zł.

Okazuje się, że przedsiębiorcy muszą najpierw sprawdzić aktualny stan rozliczeń z ZUS, gdyż informacja zawarta w piśmie, jakie właśnie dostali, dotyczy stanu ich konta na koniec grudnia 2018 r., a jest już marzec 2019 r. i kwota nadpłaty mogła się zmienić. Weryfikacji można dokonać na Platformie Usług Elektronicznych, czyli e-urzędu ZUS.

– Decyzja zawsze należy do osoby prowadzącej działalność gospodarczą, ale warto przy tym wziąć pod uwagę wysokość nadpłaty – podpowiada wicedyrektor Anna Staszyńska. – Jeśli przedsiębiorca ma bardzo wysoką nadpłatę, powinien rozważyć złożenie wniosku o zwrot tych pieniędzy i wykorzystanie ich w inny sposób – dodaje.

Do zwrotu nadpłaty służy obecnie druk ZUS-EZS-P, który w najbliższych dniach ma zostać uproszczony. Wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek będzie można złożyć na druku RZS-P. Przedsiębiorcy mogą też domagać się zwrotu nawet na zwykłej kartce papieru, ważne, by w tak złożonym wniosku znalazły się NIP, nazwa przedsiębiorstwa lub imię i nazwisko płatnika oraz numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot.

– W przypadku mniejszych kwot osoba prowadząca działalność może po prostu odliczyć nadpłatę z najbliższego przelewu składkowego – dodaje wicedyrektor Staszyńska. – Nie trzeba do tego składać żadnych dodatkowych wniosków czy informować ZUS o potrąceniu. System informatyczny sam rozliczy pomniejszoną wpłatę razem z wcześniejszą nadpłatą na poszczególne ubezpieczenia.

Po zamknięciu można stracić

ZUS wysłał też listy polecone do nieaktywnych już przedsiębiorców. Okazuje się, że mają oni do odzyskania ok. 114 mln zł. W ciągu minionego miesiąca kwota ta wzrosła o 3 mln zł. Takich byłych przedsiębiorców uprawnionych do zwrotu pieniędzy jest obecnie przeszło 250 tys.

ZUS skierował do nich pisma polecone, co ma dla nich kluczowe znaczenie. Od daty otrzymania listu rozpocznie bowiem bieg pięcioletni okres przedawnienia prawa do zwrotu nadpłaty. Po jego upływie nadpłata przepadnie. ZUS tymi środkami zasili rachunek Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dobrze więc, by byli przedsiębiorcy odebrali pieniądze z ZUS przed upływem tego terminu.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA