fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Zasiłek chorobowy po 90 dniach ubezpieczenia

123RF
Przedsiębiorca, który przystąpi do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, nabywa prawo do zasiłku za czas zwolnienia lekarskiego po upływie 90 dni podlegania temu ubezpieczeniu.

Do okresu ubezpieczenia, od którego zależy prawo do zasiłku chorobowego, wlicza się poprzednie okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu – zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie – jeśli przerwa w ubezpieczeniu nie przekroczyła 30 dni.

Przykład

Przedsiębiorca prowadzi działalność od 1 grudnia 2017 r. Od tego dnia podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. 2 stycznia 2018 r. zachorował. Przed założeniem działalności był zatrudniony na podstawie umowy o pracę od 1 września 2017 r. do 10 listopada 2017 r. Mimo że od dnia objęcia ubezpieczeniem chorobowym z tytułu działalności (od 1 grudnia 2017 r.) do powstania niezdolności do pracy (2 stycznia 2018 r.) nie minęło 90 dni, ma prawo do zasiłku chorobowego od 2 stycznia 2018 r. Przerwa między dobrowolnym ubezpieczeniem z tytułu działalności a obowiązkowym z tytułu zatrudnienia nie przekroczyła 30 dni, więc można je zliczyć do wymaganego okresu wyczekiwania. Po zsumowaniu okres ubezpieczenia przekracza 90 dni.

Przerwa dłuższa niż 30 dni

W szczególnych sytuacjach do okresu wyczekiwania można doliczyć poprzednie okresy ubezpieczenia, nawet gdy przerwa jest dłuższa niż 30 dni. Jest tak, gdy wynika ona z urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego lub odbywania czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Do okresu wyczekiwania na prawo do zasiłku wlicza się dni niezdolności do pracy przypadające w okresie wyczekiwania. Za dni choroby, za które ubezpieczony nie otrzymuje zasiłku, musi on opłacić składki, więc jest to okres ubezpieczenia chorobowego. Zatem ubezpieczony może nabyć prawo do zasiłku w trakcie choroby.

Do okresu wyczekiwania nie zalicza się natomiast okresów:

- bycia bezrobotnym, zarówno z prawem do zasiłku dla bezrobotnych, jak i bez,

- pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, świadczenia rehabilitacyjnego przysługujących za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia.

Kilka wyjątków

Od zasady, że prawo do zasiłku chorobowego przysługuje po okresie wyczekiwania, obowiązują jednak pewne wyjątki.

Okresu wyczekiwania nie wymaga się:

- jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,

- od absolwentów szkół oraz szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły albo uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych,

- od ubezpieczonych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym po zakończeniu sprawowania mandatu posła lub senatora, jeżeli przystąpili do ubezpieczenia chorobowego nie później niż w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.

Tylko na wniosek

Ubezpieczenie chorobowe jest dla przedsiębiorcy dobrowolne. Oznacza to, że może on do niego przystąpić na swój wniosek w każdym momencie prowadzenia działalności gospodarczej. Wniosek składa na formularzu ZUS ZUA (zaznaczając pole dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego).

Przedsiębiorca jest objęty ubezpieczeniem dobrowolnym od dnia podanego we wniosku, ale nie wcześniej niż od dnia, w którym złożył go w ZUS. Jeśli zgłosi się do ubezpieczenia chorobowego i będzie opłacał składki, to gdy zachoruje po określonym czasie (okresie wyczekiwania) otrzyma zasiłek chorobowy.

—oprac. pracownicy Centrali ZUS

Uwaga na terminy

Aby korzystać ze świadczeń chorobowych, należy terminowo opłacać składki na ubezpieczenie chorobowe. Brak opłaty składki lub wpłata po ustawowym terminie skutkuje tym, że przedsiębiorca zostaje wyłączony z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje od pierwszego dnia miesiąca, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie, a jeśli za część miesiąca był pobierany zasiłek – od dnia następnego po zakończeniu okresu, za który przysługiwało świadczenie.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA