fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Wyższe składki za czas urlopu wychowawczego

Fotolia.com
W 2018 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe pracowników korzystających z urlopu wychowawczego nie może być niższa niż 1575 zł ani wyższa niż 2665,80 zł. Dla zatrudnionych dla pełnym etacie trzeba ją podnieść do 2100 zł.

Pracodawcy rozliczający składki za pracowników przebywających na urlopie wychowawczym powinni zweryfikować podstawę wymiaru tych składek od stycznia. Podstawa ta musi się bowiem mieścić w pewnym przedziale, który corocznie się zmienia.

W pierwszej kolejności należy ustalić podstawę składek z przychodu rodzica. Stanowi ją przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone mu za 12 miesięcy poprzedzających przejście na urlop wychowawczy. Tak ustaloną kwotę trzeba odpowiednio zmodyfikować, jeśli:

- jest niższa niż 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, a w przypadku pracowników pełnoetatowych – niższa niż 100 proc. minimalnej płacy,

- przekracza 60 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Te dwie stawki wyznaczają bowiem dolną i górną granicę podstawy wymiaru składek z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym.

Od 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2100 zł. Tym samym począwszy od stycznia br. jest to najniższa podstawa, od której należy opłacać składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe rodzica korzystającego z urlopu wychowawczego, który jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. Dla niepełnoetatowców najniższa podstawa składek to 1575 zł (75 proc. z 2100 zł).

Z kolei prognozowane na 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 4443 zł (obwieszczenie MRPiPS z 8 grudnia 2017 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2018 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia; MP poz. 1174). Tym samym górna granica składek przesunęła się z 2557,80 zł do 2665,80 zł (60 proc. z 4443 zł).

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA