fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

PPK: naliczanie i rozliczanie wpłat

Adobe Stock
Od wpłat na PPK finansowanych przez pracodawcę nie nalicza się składek ZUS, ale trzeba odprowadzać od nich podatek. Przychód z ich tytułu powstaje dopiero w miesiącu ich faktycznego opłacenia. Dla zleceniobiorców wpłata zwiększa koszty uzyskania przychodu.

Jednym z głównych obowiązków podmiotów, które przystąpiły do pracowniczego planu kapitałowego (PPK), jest właściwe naliczanie i rozliczanie wpłat do tego programu. Wpłaty te:

- są finansowane zarówno ze środków podmiotu zatrudniającego, jak i zatrudnionego,

- nalicza się od wynagrodzenia, przez które należy rozumieć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania rocznego ograniczenia podstawy oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego (art. 2 ust. 1 pkt 40 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, dalej: ustawy o PPK),

- pracodawca powinien przekazywać na rachunek instytucji finansowej w terminie do 15. dnia miesiąca...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA