fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Składka zdrowotna w 2018 r. dla prowadzących działalność gospodarczą

123RF
Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2018 r. nie może być niższa od kwoty 319,94 zł - podał dziś Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W stosunku do 2017 r. oznacza to wzrost składki o 7,6 proc.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 proc. podstawy wymiaru. Jest ona miesięczna i niepodzielna.  Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, tj. kwotą, od której należy obliczyć składkę na to ubezpieczenie, jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników.

Dzisiaj Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał informację w sprawie najniższej podstawy wymiaru składki oraz kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2018 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.

Chodzi o osoby, które:

- prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,

- są twórcami i artystami,

- prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

- są wspólnikami jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

- prowadzą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty,

- współpracują z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

Dla tych osób podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2018 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3554,93 zł (75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia). Jak wynika z obwieszczenia Prezesa GUS z 17 stycznia 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2017 r. wyniosło 4739,91 zł.

9 proc. podstawy wymiaru składki to  319,94 zł. I tyle wynosi tegoroczna minimalna składka na ubezpieczenie zdrowotne. Składka w tej wysokości obowiązuje przez cały rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Uwaga! Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie jest ograniczona do kwoty równej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Oto pełne zestawienie składek ZUS na rok 2018 r:

  Składki na 2018 r. Wzrost w stosunku do 2017 r.
 Składka emerytalna 520,36 zł o 21,08 zł
 Składka rentowa 213,26 zł o 8,64 zł
 Składka chorobowa 65,31 zł o 2,64 zł
 Składka wypadkowa (1,8 proc. dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych)  47,98 zł o 1,94 zł
 Składka na Fundusz Pracy 65,31 zł o 2,64 zł
Składka zdrowotna 319,94 zł o 22,66 zł
 Łącznie składki ZUS na 2018 rok 1 232,16
 o 59,60 zł

 

Łącznie za miesięczne składki ZUS w 2018 r. przedsiębiorcy zapłacą o 5,1 proc. więcej niż w  2017 r.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA