fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Powiązania firm - kto jest płatnikiem składek ZUS

123RF
Jeśli współpracujące ze sobą przedsiębiorstwa zatrudniają te same osoby – jedna na etat, druga na zlecenie – płatnikiem jest tylko pracodawca. Musi on naliczać składki od sumy przychodów z umów.

- W spółce zajmującej się montażem klimatyzacji zamierzamy zatrudnić na zlecenie kilka osób. Naszym kontrahentem będzie inna spółka z branży klimatyzacji, w której te osoby też są zatrudnione, ale na etacie. Czy w tej sytuacji powinniśmy zgłosić tych zleceniobiorców do ZUS? – pyta czytelnik.

Nie.

Przychód z tytułu umów zlecenia będzie musiał uwzględniać w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracodawca, a nie zleceniodawca.

Definicja pracownika

Osoby fizyczne, które na obszarze Polski są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy zlecenia (albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia) podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, z zastrzeżeniem ust. 4. Taki obowiązek wynika z art. 6 ust. 1 pkt 4 i art. 12 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2019 r. poz. 300 ze zm.). Z kolei art. 8 ust. 2a tej ustawy stan...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA