fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Współczynnik do wyliczenia małego ZUS w 2019 r.

AdobeStock
ZUS opublikował kwotę współczynnika potrzebnego do ustalenia najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, który na 2019 r. wynosi 0,5083.

Przedsiębiorca, który spełnia warunki – i chce płacić „mały ZUS", musi wyliczyć najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z następującymi zasadami:

• pomnożyć przeciętny miesięczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym (czyli w 2018 r.), przez ten współczynnik.

Otrzymany wynik zaokrąglić do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 gr, lub w dół, jeśli jest niższa.

• porównać otrzymany wynik do kwoty 30 proc. minimalnego wynagrodzenia i 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Najniższa podstawa wymiaru składek nie może być bowiem niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku i nie może przekraczać kwoty 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok.

Przykład 1

Pan Bartłomiej spełnia warunki do skorzystania z „małego ZUS". Jego przeciętny miesięczny przychód z działalności gospodarczej w 2018 r. wyniósł 3572,58 zł. Zatem jego najniższa podstawa wymiaru składek w 2019 r. wynosi 1815,94 zł:

3572,58 x 0,5083 = 1815,94

Przykład 2

Pani Magdalena spełnia warunki do skorzystania z „małego ZUS". Obliczyła, że jej przeciętny miesięczny przychód z działalności gospodarczej w 2018 r. wyniósł 1870,22 zł. Zatem jej najniższa podstawa wymiaru składek w 2019 r. wynosi 950,63 zł:

1870,22 x 0,5083 = 950,63 zł

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA