fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Najniższa podstawa wymiaru składek oraz kwoty składek na ubezpieczenia społeczne w 2019 r.

Adobe Stock
ZUS podał informację w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne za miesiące styczeń - grudzień 2019 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.

Przedsiębiorcy z ulgą dla początkujących

Chodzi o osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych i:

- nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem, w którym rozpoczęły wykonywanie tej działalności, nie prowadziły pozarolniczej działalności,

- nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2019 r. dla tych osób jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 675 zł (30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 r., które wynosi 2.250 zł).

Za miesiące styczeń - grudzień 2019 r. składka na ubezpieczenia społeczne wymienionych osób nie może być niższa od kwoty:

131,76 zł (tj. 19,52 proc.) - na ubezpieczenie emerytalne,

54,00 zł (tj. 8 proc.) - na ubezpieczenia rentowe,

16,54 zł (tj. 2,45 proc.) - na ubezpieczenie chorobowe.

Przedsiębiorcy bez ulgi

Chodzi o:

- osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, niewymienione wcześniej, a także

- twórców i artystów,

- osoby, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

- wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

- osoby, które prowadzą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz

- osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2019 r. dla tych osób jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 2.859,00 zł (60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, które w 2019 roku wynosi 4.765 zł).

Za miesiące styczeń - grudzień 2019 r. składka na ubezpieczenia społeczne tych osób nie może być niższa od kwoty:

558,08 zł (tj. 19,52 proc.) - na ubezpieczenie emerytalne,

228,72 zł (tj. 8 proc.) - na ubezpieczenia rentowe,

70,05 zł ( tj. 2,45 proc.) - na ubezpieczenie chorobowe.

Mały ZUS

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na mniejszą skalę, opłacające z tego tytułu składki na ubezpieczenia społeczne, mogą od   1 stycznia 2019 r.  opłacać za siebie składki na ubezpieczenia społeczne od obniżonej – proporcjonalnie do przychodu – podstawy wymiaru. To tzw. mały ZUS.

W 2019 r. z ulgi tej mogą więc skorzystać przedsiębiorcy, których przychody w 2018 r. nie przekroczyły 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku (2100 zł). Czyli kwoty 63 tys. zł (2100 zł × 30).

Z małego ZUS mogą  skorzystać także przedsiębiorcy, którzy wcześniej opłacali składki na preferencyjnych warunkach w ramach tzw. ulgi na start.

Szczegółowe zasady ustalania indywidualnej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla każdego prowadzącego działalność gospodarczą, który spełnia warunki do tej ulgi znajdziesz w „Mały ZUS" od 1 stycznia 2019 r. na stronie www.zus.pl. Pomocy przy ustalaniu wysokości składki udzielają też oddziały Zakładu.

Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2019 r. dla tych osób nie może być:

- niższa niż 675 zł (30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu 2019 r.),

- wyższa niż 2.859 zł (60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).

Co ze składką na ubezpieczenie wypadkowe?

O wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w danym roku składkowym Zakład powiadamia do 20 kwietnia danego roku tych płatników składek, którzy przekazali informację ZUS IWA za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe.

Natomiast samodzielnie ustalają wysokość stopy procentowej składki na dany rok składkowy pozostali płatnicy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego:

- co najmniej 10 ubezpieczonych i nie mieli obowiązku przekazywania informacji ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe. Stopę procentową składki na to ubezpieczenie ustalają w wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do której należą,

- nie więcej niż 9 ubezpieczonych. Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalają w wysokości 50 proc. najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na okres roku składkowego i obowiązuje do składek należnych za okres od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku.

Nadal obowiązuje kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W 2019 r. wynosi 142.950 zł.

Czytaj też:

Mija termin na wniosek o mały ZUS

Ponad 1300 zł od samozatrudnionych

W 2019 roku podstawa składek ZUS nadal z limitami

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA