fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy ZUS podważy zawyżoną podstawę składek - wyrok Sądu Najwyższego

Fotorzepa, Jerzy Dudek
ZUS może negować wysokość wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli okoliczności sprawy wskazują, że zostało ono wypłacone na podstawie umowy sprzecznej z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z zamiarem obejścia prawa. Stwierdzenie nieważności takiej umowy może prowadzić do uchylenia się od związania nią przez ZUS, bez jednoczesnej ingerencji w treść umowy i bez zastępowania stron stosunku pracy w kształtowaniu pracowniczych uprawnień płacowych.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 12 lutego 2019 r. (II UK 486/17).

Wnioskodawczyni pracowała w spółce od 1 października 2008 r., najpierw na podstawie umowy o pracę na okres próbny, a od 28 listopada 2008 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w wymiarze 1/2 etatu na stanowisku projektanta za  wynagrodzeniem miesięcznym 563 zł brutto. 1 marca 2012 r. zmieniono jej wymiar czasu pracy na pełny etat, a także podniesiono wynagrodzenie zasadnicze do 1750 zł brutto miesięcznie. Z kolei 27 listopada 2015 r. strony zawarły porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy, na mocy którego ustaliły, że od 1 grudnia 2015 r. wnioskodawczyni zostanie zatrudniona na stanowisku Kierownika Projektów Finansowych w wymiarze 7/8 etatu, za wynagrodzeniem miesięcznym 4390 zł brutto. Po zmianie wymiaru czasu pracy z pełnego etatu na 7/8 nikt nie przejął wcześniejszych obowiązków kobiety. W wymiarze 7/8 etatu pracowała ona od 1 grudnia 2015 r. do 2 stycznia 2016 r., po czym korzystała ze zw...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA